Riikka Suonsyrjä, lastenpsykoterapeutti Lohja

Riikka Suonsyrjä, lastenpsykoterapeutti Lohja
Yleiskuva
Psykoterapia
Psykoterapia antaa apua erilaisissa arjen psyykkisissä vaikeuksissa, jotka ilmenevät esimerkiksi ruumiillisina, vuorovaikutuksellisina tai sosiaalisina pulmina. Lasten kohdalla nämä voivat tulla esiin esimerkiksi nukkumiseen liittyvinä ongelmina, uhmakkuutena tai elämää rajoittavina pelkoina. Koulussa voi esiintyä koulutyöskentelyä suurestikin hankaloittavia käytösongelmia tai ei-toivottua toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Tällöin lapsi ei pysty hyödyntämään kaikkia tiedollisia ja taidollisia kykyjään. Perhettä voi myös kohdata jokin odottamaton kuormittava tekijä, kuten sairaus, onnettomuus tai vanhempien ero, mitä lapsen voi olla hyvä käsitellä ulkopuolisen ihmisen kanssa. Lapsen psykoterapiassa oleellista on luottamuksellinen suhde terapeuttiin, ja vuorovaikutus tapahtuu keskustelujen kautta sekä toiminnallisesti piirtämällä, leikkimällä ja pelaamalla.
Psykoterapian tavoitteena on laaja-alainen arjen helpottuminen. Terapian avulla lapsi saa käyttöönsä oikeita keinoja selviytyä arjen pettymyksistä. Kun lapsen oleminen koulussa helpottuu, omat tiedot ja taidot saadaan taas otettua käyttöön ja samalla tasavertaiset ihmissuhteet tulevat uudelleen mahdollisiksi. Vähitellen lapsi saa kurottua kiinni oman kehitystasonsa ja alkaa toimia ikäisensä tasolla.

Riikka Suonsyrjä

Psykologi (2005)
Lastenpsykoterapeutti,
Lasten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (VET),
Therapeia-säätiö 2015
 
Laurinkatu 32 A 5, 08100 Lohja
Puh: 050 548 2879
riikka.suonsyrja@gmail.com